Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Starosta občanům                      


Vážení spoluobčané.                                           Stažení dokumentu

Jeden kvartál nebo chcete-li čtvrt roku 2018 je za námi, roku, kdy naše republika oslaví v říjnu sto let, a tak se hodí napsat pár řádků co se děje na obci, na čem se pracuje a abyste také věděli, co se chystá do dalších měsíců.

Zima byla letos poměrně vlídná a až v závěru na přelomu února a března dala trochu o sobě vědět a po Velikonocích jsme hned přeskočili do léta. Práce na zahrádkách se rozběhly na plné obrátky a kontejner na bio odpad se začal rychle plnit materiálem, jež se v minulosti spaloval doma na zahrádkách a kouř tak zamořoval naši ves. Na bílou sobotu o Velikonocích se prováděl sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu, a i v tomto směru jsme přispěli k čistotě naší obce a jejího ovzduší, protože již nikdo nespaluje tyto věci doma.  

V zimních měsících jsme nezaháleli a připravovali se na sezonu letních stavebních a udržovacích prací v naší obci. Jsou po návsi rozmístěny nově natřené a opravené lavičky a odpadkové koše. Připravovali jsme žádosti o dotace na různé stavby a rekonstrukce našich obecních staveb a chodníků či cest. Žádosti jsme podali na stavbu podobného soc. zařízení jako je na hřišti tak i na rybníku. Dále pak máme zažádáno o dotaci na dvě nová dětská hřiště a celkovou rekonstrukci střechy na obecním úřadu. V současné době se čeká na vyjádření poskytovatelů dotací, zda podpoří naše záměry a čeká nás výběrové řízení na dodavatele stavby. Aby nebylo žádostí dost, tak obec požádala Olomoucký kraj o dotaci na dovybavení naší požární zásahové jednotky.

Tento týden započala oprava chodníku od zastávky autobusu po Hliník, kde hodláme vyměnit popraskané obrubníky a dlažbu z roku 1973 za novou a zlepšit tak vzhled a schůdnost této části obce. Při této výměně opět dáme do pořádku veřejné osvětlení a také máme v plánu natřít v letních měsících sloupy VO, když  už máme ty nové lampy, které nesvítí, jak se říká pánu bohu do oken, ale tam kam mají. Lidem na cestu a na chodník.

Čeká nás hodně práce, probíhají pozemkové úpravy, nyní v dubnu budou zapsány na KÚ v Prostějově tzv. obvody (hranice) pozemkových úprav. Nejenom prací je člověk živ a tak i nějaká ta zábava je připravena. V dubnu již tradičně postavíme máj na návsi a poté za týden zapálíme slavnostní vatru k osvobození naší vlasti na hřišti SK Slatinky. Za doprovodu Věrovanky projde obcí slavnostní průvod obcí a uctíme památku padlých ve dvou válkách u pomníku padlých. Tento slavnostní den ukončí již tradiční ohňostroj a všelidové veselí. Poslední víkend v květnu skácíme máj a už se začneme připravovat na hody, které se uskuteční 23. června na návsi za hasičskou zbrojnicí.

 

Jaromír Crha, starosta

 

Chodník