Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Informace pro občany, kteří se budou chtít podílet finančním darem na tomto významném díle.


Pro tento účel Obec Slatinky připravila
darovací smlouvu, na základě které bude moci jednotlivec či rodina poskytnout finanční dar na
nový zvon. Předpokládá se, že nejméně bude možné na smlouvu darovat jeden tisíc korun. Na
základě uzavřené darovací smlouvy obdrží dárce pamětní list, který tak bude vzpomínkou na
významný den svěcení zvonu Sv. Martin. Přispět bude možné i částkou do jednoho tisíce korun,
a to na základě pokladního dokladu.

 


Podrobné informace Vám budou poskytnuty v kanceláři Obecního úřadu ve Slatinkách. Evidence
darů bude ukončena termínem svátku Sv. Martina, tedy 11.listopadu 2017. Po tomto datu bude
v kapli zveřejněn výčet dárců a fota zvonu.